Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi, kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak kanundan kaynaklanan hakları ile ilgili bilgilendirmek ve böylelikle aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz.


1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda ayrıntılı olarak belirlenen amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, çerez programları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.


2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde – Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.


Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj olarak;
-    Müşterilerimiz ile imzaladığımız mesafeli satış sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmek;
-    Müşterilerimizin gerek genel gerekse de kişiye özel hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlamak, 
-    Kampanya, promosyon ve reklam yapmak,
-    Öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, 
-    Müşterilerimize daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, 
-    Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj ticari ve iş stratejilerini  belirlemek ve uygulamak, 
-    Hedef kitleleri belirlemek,
-    Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj ‘ne ait internet sitesi ile mobil uygulamaların işleyişini genişletmek, 
-    Şirket içinde analiz ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
-    Pazar araştırması yapmak,
-    Anlaşmalı kurum ve çözüm ortakları tarafından müşterilerimize öneri sunulabilmesini sağlamak, 
-    Müşterilerimize karşı yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
-    Müşteri ilişkilerini yönetmek,
-    Sahip olduğumuz yasal hakları kullanmak amaçları ile ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. İşbu metni kabulünüz ile açık rızanız alınmış bulunmaktadır. 


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.


Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Ünvanı : Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj
Telefonu : +905443595461
Adresi : Kabakoz, 621. Sk. No:6, 54500 Karasu/Sakarya
Mail : [email protected]


Gizlilik ve Güvenlik

- Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece - Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır.

- Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın,  faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.


Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Online Shop ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


Çerez Kullanımı


Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.


Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).


Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.


Efepa Temizlik Ürünleri ve Ambalaj

 


Adresi : Kabakoz, 621. Sk. No:6, 54500 Karasu/Sakarya
Telefonu : +905443595461